Palvelumme koulutusyhteisöille

 • Fasilitaattoripalvelut toimitusketjun hallinnan laadullisen sekä tuottavuusulottuvuuden analysointiin ja parantamiseen
 • Työpajat toimitusketjun auditointiin sekä käytettävyyden, luotettavuuden ja kunnossapidon suunnitteluun sekä riskien hallintaan (mm. FMEA, FMECA)
 • Työpajat hitsaustekniikkaan liittyen sekä sen laadulliseen että tuottavuuden kehittämiseen
 • Hitsauksen koordinointi; hitsaajien pätevyyskokeiden valvonta ja hallinnointi standardin SFS-EN ISO 3834 mukaan
 • Hitsausohjeiden (WPS) laatiminen ja ylläpito
 • Hitsauskoulutuspalvelut eri hitsausprosesseille mm.
  • MIG/MAG
  • TIG
  • puikkohitsaus
 • Muut hitsauskoulutuspalvelut
  • hitsauksen materiaalitekniikka
  • hitsauksen digitalisointi
  • käyttövarmuus ja luotettavuuskeskeinen hitsauksen suunnittelu ja johtaminen