Palvelumme yrityksille

 • Hitsausprosessin auditointi ja/tai suunnittelu
 • Hitsausrakenteiden ja -prosessien vika- ja vaikutusanalyysit (FMECA) -> käyttövarmuuden ja elinkaarikustannusten optimointi
 • Fasilitaattoripalvelut toimitusketjun hallinnan laadullisen sekä tuottavuusulottuvuuden analysointiin ja parantamiseen
 • Työpajat toimitusketjun auditointiin sekä käytettävyyden, luotettavuuden ja kunnossapidon suunnitteluun sekä riskien hallintaan (mm. FMEA, FMECA)
 • Työpajat hitsaustekniikkaan liittyen sekä sen laadulliseen että tuottavuuden kehittämiseen
 • Digitalisoinnin soveltaminen hitsaukseen käyttäen erilaisia hitsauksenhallinnan ohjelmistoratkaisuja
  • Hitsauksen tehokkuus ja hyötyjen läpinäkyvyys lisääntyvät, hitsauksen tuottavuus kasvaa, hitsauslaatu paranee; hitsausvirheet, hukan määrä sekä korjaus- ja uudelleenhitsauksen vähenevät; dokumentaatio helpottuu, ja sen tarve vähenee
 • Hitsaustuotannon konsultointi
 • Valmistuksen valvonta
 • Hitsauksen koordinointi; hitsaajien pätevyyskokeiden valvonta ja hallinnointi standardin SFS-EN ISO 3834 mukaan
 • Hitsausohjeiden (WPS) laatiminen ja ylläpito
 • Menetelmäkokeiden (WPQR) laatiminen ja valvonta standardin SFS-EN ISO 15614 mukaan
 • SFS-EN 1090- ja CE-merkintäprojektit
 • Hitsauskoulutuspalvelut eri hitsausprosesseille, mm.
  • MIG/MAG
  • TIG
  • puikkohitsaus
 • Muut hitsauskoulutuspalvelut
  • hitsauksen materiaalitekniikka
  • hitsauksen digitalisointi
  • käyttövarmuus ja luotettavuuskeskeinen hitsauksen suunnittelu ja johtaminen