Referenssit

 

Crystone Oy valmistaa korkealaatuisia teräsrakenteita, joita käytetään esimerkiksi erilaisissa teollisuus- ja liikerakennuksissa. 

Toimintamme keskiössä on vahva hitsaus- ja teräsrakennusalan osaaminen, joka mahdollistaa myös vaativien projektien toteutuksen kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti mm. kantavat teräsrakenteet toteutusluokan EXC2 mukaan. Toimimme vahvasti yhteistyössä BlackSmith Consulting Oy:n kanssa ja yhteistyö keskittyy hitsaustoimintojen koordinointiin, hitsauksen yleiseen laadunhallintaan, hitsaustyön suoritukseen sekä muihin erityyppisiin laadunhallinnan toimenpiteisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuudestamme !

Timo Hokkanen, Toimitusjohtaja, Crystone Oy

 

Korkeamman asiakasarvon luominen ja toisaalta eteneminen arvoketjussa Tier-1 toimittajaksi on luonut uusia vaatimuksia ja tarpeita, joihin olemme menestyksekkäästi vastanneet yhteistyössä BlackSmith Consulting Oy:n kanssa. Keskeistä kumppanuudessamme ovat olleet auto- ja ajoneuvoteollisuuden komponentti- ja materiaalitoimituksien APQP (Advanced Product Quality Planning) -järjestelmäosaamisen tuominen yritykseemme ja sen avainprosesseihin.

Olemme mm. hyödyntäneet suunnittelun ja valmistavan prosessin vika-, vaikutus-, ja kriittisyysanalyysejä (D/PFMECA): valmistuksessa se on parantanut tuotteiden laatua ja luotettavuutta sekä parantanut jatkuvasti tuotteiden ja prosessien suunnittelua. Reaktiivisesta toiminnasta ennakoivaan riskien kartoitukseen ja hallintaan: D/PFMECA mahdollistaa yksittäisten vikapisteiden ja järjestelmien rajapintoihin liittyvien ongelmien varhaisen tunnistamisen, jolloin voidaan eliminoida tuottavuuden ja turvallisuuden riskejä. Yhteistyössä eteenpäin !

Petteri Nokkala, Toimitusjohtaja, Pematic Oy

 

"Toteutimme yhteistyössä BSC Oy:n kanssa kattavan luotettavuus-analyysikokonaisuuden, jonka avulla saimme systemaattisesti ja tieteellisin menetelmin luotua tuotannon- ja valmistuksen vuokaaviot ja kontrollimenetelmät tärkeää OEM-asiakkuutta varten. Olemme erittäin tyytyväisiä jatkuneesta ja laajentuneesta yhteistyöstä, jossa autoteollisuuden avaintyökaluja saadaan skaalattua käyttöön niin Pematicin kuten myös meidän asiakkaidemme eduksi."

Petteri Nokkala, Toimitusjohtaja, Pematic Oy

 

”Yhteistyö BlackSmith Consulting Oy:n kanssa on sujunut erinomaisesti. Heidän kanssa toimiessa voidaan luottaa siihen, että koulutus on valmisteltu hyvin ja opetusmateriaaleihin on panostettu. BSC Oy toimii läheisessä yhteistyössä teollisuuden kanssa joka tarkoittaa sitä, että teoriaosuuden lisäksi tarjolla on aina uusia ja mielenkiintoisia näkökulmia sekä konkretiaa. Myös esiintymistapa on ollut erittäin selkeä ja pitänyt mielenkiinnon yllä myös haastavimmissa aihepiireissä.”
Marko Saaranen, Toimitusjohtaja, GRADIA- koulutuspalvelut Oy           

 

”Rannan Teollisuuskone Oy:n Leppäveden yksikkö on tilauskonepaja, joka tuottaa hitsattuja teräsrakenteita, koneistus-, kokoonpano- ja asennuspalveluita. Vantaan kokoonpanotehdas on keskittynyt vaativiin kone- ja laitetoimituksiin, kokoonpanoon ja lopputestauksiin. Verkostossa toimiminen on meillä keskiössä sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan omien prosessien ja hierarkioiden hiomiseen. Kouluttautunut henkilökuntamme ja jatkuva toiminnan kehittäminen ovat luoneet pohjan kilpailukykyiselle osaamisellemme. Meille tuottavuus ja laatu tarkoittaa luovaa ja skaalautuvaa oppimista ja oppimisen lisäämistä, joka vahvistaa koko arvoketjua aina asiakkaaseen saakka. Yhteistyömme BlackSmith Consulting Oy:n kanssa on osoitus tästä avoimesta toimintamallista ja tärkeä osa asiakaslähtöisen kokonaispalvelumme perustaa.”
Seppo Penttinen, Yksikönpäällikkö, Rannan Teollisuuskone Oy

 

”Pematic Oy on Suomen suurimpia hydraulisylinterienvalmistajia ja olemme valmistaneet sylintereitä jo yli neljän vuosikymmenen ajan. BlackSmith Consulting Oy on meille tärkeä yhteistyökumppani. Tuotteemme toimivat kriittisissä kohteissa ja jatkuva toiminnan kehittäminen, laadun parantaminen ja prossien tehostaminen on avainasemassa. Osaaminen ja kilpailukyky muodostuu yhä enemmän jatkossa kumppanuuksien ja vuorovaikutuksen kautta. Tähän dialogiin yhteistyökumppaniksi voimme suositella BSC Oy:tä.”
Petteri Nokkala, Toimitusjohtaja, Pematic Oy

 

"Metallisorvaamo Pitkänen Oy on viiden osakkaan perheyritys Keski-Suomessa. Valmistamme etupäässä erilaisia teollisuuden komponentteja päähankkijoillemme. Olemme toteuttaneet useita konsultointiprojekteja BlackSmith Consulting Oy:n kanssa viimeisen vuoden aikana, ja saavuttamamme tulokset ovat  olleet erittäin myönteisiä. BSC Oy on erinomainen yrityskonsultoinnin palveluntarjoaja, koska heiltä saa apua kokonaisvaltaisesti niin strategisen kuin operatiivisen toiminnan kehittämisessä. Tärkeintä meille on se, että BSC Oy pystyy osoittamaan ne käytännön sovellukset, joita voidaan jalostaa organisaatiomme ja sen asiakkaiden, henkilöstön kuin omistajienkin hyväksi. Myös raportointi, henkilöstön mukaan ottaminen ja asioista viestiminen tapahtuu selkeästi sekä jämptisti. Suosittelen lämpimästi BSC Oy:tä yhteistyökumppaniksi erilaisiin kehitysprojekteihin!”
Pauli Pitkänen, Toimitusjohtaja, Metallisorvaamo Pitkänen Oy  

 

”Tanan puolesta olimme hyvin tyytyväisiä projektiin. Saimme paitsi lisättyä omaa osaamistamme Tana Oy:n tuotekehityksessä ja hankinnassa niin myös meidän sopimusvalmistajien osaamista hitsausprosessin parantamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi BlackSmith Consulting Oy hoiti tarvittavan dokumentoinnin erittäin laadukkaasti.”
Suvi Kupiainen, Vice President, Supply, Tana Oy

 

”Fluiconnecto on johtava kansainvälinen palveluorganisaatio, jonka fokusalueena on teknisesti erittäin vaativat korkeapaineletkut ja liittimet. Yhteistyöhömme BlackSmith Consulting Oy:n kanssa kuului mekanisoidun hitsauksen ja operaattoripätevyyksien lisäksi hitsauksen laadunhallinnan koulutus. Yhteistyötä tehtiin osana jatkuvan parantamisen ohjelmaamme ja sillä haettiin sekä laaduntuottokyvyn että tuottavuuden optimointia. Tavoitteissa onnistuttiin erinomaisesti: aikataulut pitivät, budjetissa pysyttiin ja projektista on saatu juuri niitä hyötyjä, joita lähdimme tavoittelemaan. Voimme suositella BSC Oy:tä lämpimästi!”
Lauri Toivanen, Production Manager, Fluiconnecto Oy

 

”Yhteistyökokonaisuuteemme BlackSmith Consulting Oy:n kanssa kuului hitsaus- ja hitsausliitoksen suunnittelu -koulutus, hitsaajien pätevöinti, kevyt mekanisointia sekä meille uuden kaariteknologian käyttöönotto. Konsulttimme oli tietotaidoltaan, asenteeltaan sekä motivaatioltaan erinomainen ja sovitut työt hoidettiin hienosti alusta loppuun saakka. BSC Oy valmistelee kokonaisuuden syvällisesti sekä pureutuu asiakkaan tarpeisiin perusteellisesti. Voimme suositella BSC Oy:tä yhteistyökumppaniksi.”
Vesa Aksela, Project Manager, Tikomet Oy

 

”Millog on syntynyt ylläpitämään maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Palvelemme myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Vaativat asiakkaamme, tuotteiden ja palveluidemme kriittisyys sekä luotattavuus tarkoittavat sitä, että arvostamme myös toimittajiemme suhteen pitkäaikaisia kumppanuuksia. Yhteistyömme BlackSmith Consulting Oy:n kanssa on ollut juuri tällaista: sovitut kokonaisuudet on hoidettu tehokkaasti ja töitä on tehty hienolla ja asiantuntevalla asenteella. Voimme suositella!”
Markku Takalo, Osastopäällikkö, Millog Oy

 

”Yhteistyömme BlackSmith Consulting Oy:n asiantuntijoiden kanssa on alkanut jo vuosien takaa; näin ollen oli helppoa hakea talon ulkopuolinen osaaminen tutulta ja osaavalta toimijalta. Kokonaisuuteen kuului hitsauskoulutus, hitsaajien pätevöittäminen, hitsausohjeiden käytön tarkentaminen sekä SFS-EN 1090 -muutokset. Yhteistyö vastasi odotuksiemme sekä aikataulullisten että laadullisten tavoitteiden osalta ja koulutustapahtumasta jäi erinomainen kokemus. Voimme suositella yhteistyötä BSC Oy:n kanssa hitsausteknologiaa ja sen laadullisia ulottuvuuksia koskien!”
Matti Kemell, Tuotantopäällikkö, Konepaja Kemell Oy

 

 

BlackSmith Consulting Oy

Yrityksemme tarjoaa hitsaus- ja konepajateknologiaan, organisaatioiden operatiiviseen ja laadulliseen kehittämiseen, sekä strategiseen ja myynnin johtamiseen liittyviä palveluja teollisuuden eri toimijoille sekä koulutusyhteisöille.