BlackSmith Consulting Oy

BlackSmith Consulting Oy perustettiin vuonna 2018 selkeälle perustalle: halusimme tuoda markkinoille kilpailukykyisen teollisuuden ja liikkeenjohdon konsultointiyrityksen, jossa yhdistyvät kolme perusperiaatetta: saavutamme tavoitellut tulokset yhdessä tehden ja lattiatasolla käytännön tekemisen kautta, skaalaamme ja hyödynnämme kansainvälistä yhteistyö- ja osaajaverkostoa apuna aina asiakastarpeen mukaan, sekä käytämme toiminnassa monipuolista ja syntetisoivaa strategiaa haasteiden ratkaisemiseksi.  

Yrityksemme tarjoaa hitsaus- ja konepajateknologiaan, organisaatioiden operatiiviseen ja laadulliseen kehittämiseen, sekä strategiseen ja myynnin johtamiseen liittyviä palveluja teollisuuden eri toimijoille sekä koulutusyhteisöille.

Fokuksemme on teollisuuden valmistavien prosessien laadun ja tuottavuuden analysoinnissa ja kehittämisessä. Tässä hyödynnämme Industry 4.0 mallia ja digitalisaatiota vahvassa ja avoimessa yhteistyössä asiakkaidemme ja avainkumppaniemme kanssa.

Osaaminen


Pertti Kaarre

 • BlackSmith Consulting Oy:n toimitusjohtaja.
 • Sopimusauditoija Lead Auditor: johtamisjärjestelmät, hitsauksen laadunhallintajärjestelmä ja kantavat teräsrakenteet, DNV.
 • Toiminut asiantuntijatehtävissä ja teknisessä myynnissä globaalisti. Vastuu yli kymmenestä suuresta projektitoimituksesta ja useista pienemmistä toimituksista APAC-alueella, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Syvä ymmärrys ja vahva osaaminen hitsauksen laadunhallinasta ja -digitalisoinnista.
 • Toiminut projektinjohtajana mittavassa Ohutlevyteknologia-projektissa, jossa fokuksena paperikonerakenteiden keventäminen ja sen teknologiaosaamisen kehittäminen yhteistyössä alihankintaverkoston ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Syvällinen ymmärrys ja vahva osaaminen projektihallinnasta ja projektien johtamisesta.
 • Toiminut projektipäällikkönä mittavassa elintarviketehdassiirtoprojektissa ja uuden tehtaan rakentamisessa sekä tehdasuusinnoissa ja -korjauksissa.
 • Toiminut koulutuspäällikkönä, kouluttajana, alihankintakonepajan vetäjänä. Vahva hitsaus- ja levyteknologiaosaaminen: hitsauksen koordinointi, auditointi, valmistuksen valvonta, pätevyyksien ja hitsausohjeiden hallinta, hitsauksen menetelmäkehitys, hitsaustalous ja hitsauksen digitalisointi, hitsaus- ja liitostekninen ongelmanratkaisu.
 • Laaja kokemus työnjohtajana, elintarvike-, teräs, paperikone- ja metsäteollisuudessa sekä alihankintakonepajoissa. Uusien tehtaiden rakentaminen ja tehdasuusinnat sekä -korjaukset.
 • Pitkä käytännön kokemus hitsaus- ja asennustehtävistä, elintarvike-, teräs, paperikone- ja metsäteollisuudessa sekä alihankintakonepajoissa. Uusien tehtaiden rakentaminen ja tehdasuusinnat sekä korjaukset.
 • Toiminut myös asennus- ja kunnossapitotehtävissä, ennakoiva- ja korjaava kunnossapito mm. elintarvike- ja terästeollisuus.

Dr. Juho Partanen

 • BlackSmith Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
 • Sopimusauditoija Lead Auditor: johtamisjärjestelmät, DNV.
 • Johtanut useita kansainvälisiä pk- ja pörssiyritysten muutosprosesseja, jotka koskevat monikansallisia tiimejä ja verkostoja. Useita kansainvälisiä toimeksiantoja, mukaan lukien onnistuneet yritysjärjestelyt (M&A), jälkimarkkinoille suuntautuneiden valmistajien kehittäminen auto- ja ajoneuvoteollisuuden OEM-toimittajiksi ja kannattamattomien liiketoimintayksiköiden kääntäminen kannattaviksi. Syvällinen ymmärrys teknologiateollisuudesta, auto- ja ajoneuvoteollisuudesta sekä yrityksen taloudellisesta suunnittelusta, analysoinnista ja hallinnasta.
 • Laaja kokemus organisaatioiden johtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä globaalisti. Laajat verkostot myös tärkeimmille kehittyville markkinoille, kuten Kiinaan, Intiaan ja Lähi-itään. Monipuolinen kokemus eri kulttuureista, joka on saavutettu asumisella ja toimimisella johtotehtävissä Suomen lisäksi Ruotsissa, Ranskassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Alankomaissa ja Espanjassa.  Myynti- ja TK, toimitusjohtaja- ja pääjohtajatehtäviä myös kansainvälisissä pörssiyhtiöissä.  
 • Ostoprosessien ja toimitusketjujen optimointi käyttöpääoman kierron ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi: kahdessa eri organisaatiossa ja projektissa saavutettu useiden miljoonien vuotuinen kustannussäästö. Toiminut sekä tuotanto- ja tehtaanjohtajana vieden eteenpäin Total Quality Management ja 6-Sigma, Toyota Production System ja Lean johtamista, sekä ennaltaehkäisevää ja luotettavuuskeskeistä kunnossapitostrategiaa (mm. Industry 4.0).
 • Uuden tuotekehitysyksikön perustaminen, jonka avulla on kehitetty uusia teknologisia ratkaisuja mm. BEV/FCEV akkujen lämmönhallintaan, sekä tekoäly-, että koneoppimiseen pohjautuva ennakoivaa huoltopalvelua digitaalisena palveluna.
 • Myyntiprosessien ja neuvottelustrategioiden johtaminen kansainvälisistä OEM-sopimuksista Fortune-20-tason yrityksiin saakka: useita > 100 miljoonan euron sopimuksia.

Missio


 • Auttaa yritystäsi uudistamaan arvoketjun keskeisiä toimintoja tuotekehityksessä, toiminnan suunnittelussa, hankinnassa, valmistuksessa, logistiikassa, palveluissa ja myynnissä sekä niiden tukitoiminnoissa.
 • Auttaa yritystäsi muutoksen tiellä, koska kansainvälistymisestä ja digitalisaatiosta aiheutuva kilpailun kiristyminen ja muut liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät yrityksiltä toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä uudenlaista hallintaa.
 • Auttaa yritystäsi datan muuntamisessa tiedoksi - älykkään prosessianalytiikan tuomien mahdollisuuksien avulla tuomme työkaluja valmistuksen ja liiketoimintaprosessien suorituskyvyn optimointiin sekä toiminnan läpinäkyvyyden jatkuvaan lisäämiseen.
 • Auttaa ratkaisemaan asiakkaidemme monimutkaisimmatkin haasteet ja kysymykset yhteistyössä verkostomme/asiakkaidemme kanssa: me autamme asiakkaitamme tekemään voittavia valintoja tärkeimpien strategisten haasteiden suhteen.
 • Toimintamme keskiössä on asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen kehittämällä asiakasyritystemme tuottavuutta, kannattavuutta ja kasvua.

Visio


 • Olla luotettavin yhteistyökumppani liikeideamme mukaisessa arvoketjussa niin yrityksille kuin koulutusyhteisöillekin.
 • Olla luomassa kestävää kykyä toiminnalliseen huippuosaamiseen, mikä tarkoittaa reagointia muuttuviin tarpeisiin - mukaan lukien laatu ja vaatimustenmukaisuus.
 • Erottua asiakastyytyväisyydessä, reagointikyvyssä ja laadussa.
 • Lisätä organisaatioiden joustavuutta, ketteryyttä ja parantaa organisaatioiden kustannusrakennetta.
 • Levittää ja tuoda tietotaitoa ja osaamista teollisuuden eri prosessien digitalisoinnista hyödyntäen Industry 4.0 -konseptia.
 • Luoda yrityksille edellytyksiä suorituskyvyn hallinnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi ja korkean suorituskyvyn edistämiseksi sekä hyvän johtamisen ja organisaatiotoiminnan määrittämiseen ja parantamiseen.
 • Olla vahvasti mukana ja auttamassa energia ja materiaalien jalanjäljen ja niihin liittyvien kustannusten vähentämisessä.
 • Edistää hyvää johtamista ja avointa ajattelu- ja toimintatapaa, intohimoa tuloksiin ja asiakaslupausten täyttämiseen.

Arvot


 • Asiakaslähtöisyys on toimintamme keskiössä – aina.
 • Olla luotettava ja periksiantamaton kumppani yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Arvostamme Kaizen-filosofiaa; tavoitteena palveluiden ja prosessien jatkuva kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
 • Luoda pitkäkestoisia ja syviä asiakas- ja partnerisuhteita – filosofiaa kuvaa lause: Yhdessä eteenpäin!
 • Inspiroiva, motivoiva ja hyvä tekemisen meininki.