BlackSmith Consulting Oy

Tarjoamme hitsaukseen ja hitsausteknologiaan liittyviä palveluja hitsaaville konepajoille, rakennusteollisuudelle, koulutusyhteisöille, hitsausteknologioiden tuottajille sekä materiaalitoimittajille kansainvälisesti. 

Tarjoamme myös auto- ja ajoneuvoteollisuudessa testattuja ja hyväksi todettuja ratkaisuja teollisuuden toimitusketjun hallinnan laadullisen sekä tuottavuusulottuvuuden analysointiin sekä parantamiseen. Työkalumme soveltuvat toimitusketjun auditointiin sekä käytettävyyden, luotettavuuden ja kunnossapidon suunnitteluun sekä riskien hallintaan.

Toimintamme painopiste on teollisuuden valmistavissa prosesseissa ja niiden laadullisen ja tuottavuusulottuvuuden analysoinnissa sekä kehittämisessä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden avainkumppaneiden kanssa. Toimintamme on kuitenkin erinomaisesti skaalautuvaa – perustyökalujamme voidaan soveltaa myös muille prosesseille, kuten esimerkiksi kovajuotoksiin.

Missio

 • Toimitamme hitsaus- ja hitsausteknologiaan liittyviä ratkaisuja ja toimintamalleja sekä työkaluja yrityksien riskienhallintaan ja operatiiviseen kehittämiseen.
 • Meillä on perustavanlaatuinen käsitys materiaaliteknologioista, eri prosesseista sekä siitä, kuinka hallita eri osakokonaisuuksien välisiä rajapintoja huomioiden loppuasiakkaiden vaatimukset sekä laadulliset normit. Valmiiden mutta jatkuvasti kehittyvien työkalujen ja digitalisoinnin hyödyntäminen on keskiössä.
 • Näin ollen voimme tarjota joustavia ratkaisuja jokaisen asiakkaan ja asiakkaan toimitusketjuun liittyviin haasteisiin joko paikallisesti tai kansainvälisesti.

Visio

 • Olemme luotettavin yhteistyökumppani liikeidean mukaisessa arvoketjussa niin yrityksille kuin koulutusyhteisöillekin.
 • Levitämme tietotaitoa ja osaamista hitsauksen ja hitsausprosessien digitalisoinnista hyödyntäen Industry 4.0 -konseptia.
 • Olemme edelläkävijä vika- ja vaikutusanalyysien hyödyntämisessä hitsausprosesseissa.
 • Palvelukonseptimme on syntynyt erinomaisesti skaalautuvaksi – kansainvälistyminen on ollut strateginen valinta toimintamme alusta saakka.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys toiminnan keskiössä – aina
 • Luotettavuus ja periksiantamattomuus yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kaizen-filosofia; palveluiden ja prosessien jatkuva kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa
 • Pitkäkestoiset ja syvät asiakas- ja partnerisuhteet – filosofiaa kuvaa lause: Yhdessä eteenpäin!
 • Inspiroiva, motivoiva ja hyvä tekemisen meininki