Operatiivinen ja laadullinen kehitys sekä parantaminen


Operatiivinen kehitys, muutosten hallinta ja johtaminen, tuotantotilojen ja materiaalivirtojen optimointi, käyttöpääoman ja kannattavuuden kehitys:

 • Lean- manufacturing
 • Toyota Production System
 • Total Quality Management ja SixSigma
 • Total Productive Maintenance
 • Hankinnan ja toimitusketjujen hallinta ja johtaminen
 • Luotettavuuskeskeisen suunnittelun ja valmistuksen hallinta (FMEA/FMECA)

Tehokkuusparadigman evoluutio resurssikeskeisyydestä virtaustehokkuuteen / Case Pematic Oy
Sylinterien robottihitsaus PDF

Strateginen johtaminen, myynnin ja kansainvälistymisen johtaminen


Strateginen johtaminen ja kehittäminen:

 • Analysointi ja mittaus, menetelmät ja toteutus
 • Kannattavan myynnin ja markkinoinnin johtaminen
 • Kansainvälistyminen ja jakelukanavastrategia
 • Tuloksekas B2B-myynti ja hinnoittelustrategia

Strategiset linssit -koulutusesite PDF

Hitsaus- ja konepajateknologiat - digitalisaatio (Industry 4.0)


 • Hitsauksen koordinointi, auditointi, valmistuksen valvonta, pätevyyksien ja hitsausohjeiden hallinta
 • Hitsauksen menetelmäkehitys (Mekanisointi ja automatisointi)
 • Hitsaustalous ja hitsauksen digitalisointi
 • Hitsaus- ja liitostekninen ongelmanratkaisu (metallurgia ja materiaalitekniikka sekä muut laaduntuottotekijät)
 • Pehmyt- ja kovajuotosprosessit (CAB/VAB)
 • Levytyöteknologiat

Case study: Tana Oy:n hitsaustuotannollinen haaste PDF

Koulutusratkaisut yrityksille ja koulutusyhteisöille


BlackSmith Consulting Oy:n koulutusohjelmissa vahva teoreettinen viitekehys yhdistyy niihin käytäntöihin ja työkaluihin, joita moderneissa ja menestyvissä yrityksissä tänä päivänä käytetään ja hyödynnetään niin asiakastyytyväisyyden, laadun, tuottavuuden, kannattavuuden kuin kasvun takaamiseksi. Koulutusohjelmat räätälöidään yritys- ja koulutusyhteisöille ja niitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin palautteen kautta, mutta myös läheisellä yhteistyöllä kansainvälisen B2B-kentän kanssa.